"Chanel chic" преустройство на кухня

Кръгъл остров
Циментови актценти
Увеличена портална врата
Орехова кухня
Плот от микроцимент
Нестандартна форма за бар плота
Мазилка "черен мрамор"
Общ план на голямото помещение
Телевизионен шкаф

© 2018 by Studio ShkafA - design & concept , Sofia, Bratia Buxton Blvd. 65